SPECJALNOŚĆ na kierunku mechanika i budowa maszyn: Programowanie i automatyzacja obróbki

Programowanie i Automatyzacja Obróbki

Zapraszam studentów kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na specjalność: 
PROGRAMOWANIE I AUTOMATYZACJA OBRÓBKI

Specjalność prowadzona jest w Katedrze Technik Wytwarzania i Automatyzacji, która realizuje kształcenie i prace badawcze z zakresu technik wytwarzania (głównie obróbki ubytkowej), maszyn i systemów obróbkowych i automatyzacji produkcji. Prace naukowe i działalność dydaktyczna ukierunkowane są na komputerową integrację wszystkich działań w procesie technologicznym wyrobu w zakresie: komputerowego doboru narzędzi i warunków skrawania, optymalizacji procesów obróbki, diagnostyki warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych oraz stanu narzędzi, programowania maszyn sterowanych komputerowo, konstrukcji narzędzi specjalnych, opracowywania technologii niekonwencjonalnych, pomiarów wielkości geometrycznych, statystycznej kontroli jakości, komputerowo wspomaganego projektowania maszyn i urządzeń.

W Katedrze realizowane są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnych technik wytwarzania i automatyzacji produkcji na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa.

Studenci realizujący kształcenie na kierunku mechanika i budowa maszyn na III roku studiów inżynierskich (I stopnia) oraz na I roku studiów magisterskich (II stopnia) dokonują wyboru specjalności. Specjalnością, której opiekunem jest Katedra jest specjalność: programowanie i automatyzacja obróbki.

W ramach specjalności możliwe jest dodatkowe ukierunkowanie studiów poprzez wybór na ostatnim roku studiów bloków przedmiotów związanych z realizowaną pracą dyplomową. Obecnie proponowane są następujące bloki przedmiotów obieralnych:

-
 systemy CAD/CAM w zastosowaniach,
- zaawansowane programowanie obrabiarek CNC.

Specjalność programowanie i automatyzacja obróbki ukierunkowuje wiedzę studenta na problemy sterowania maszyn i systemów produkcyjnych, umożliwia poznanie metod i urządzeń do badania maszyn i urządzeń oraz nabycie umiejętności z zakresu projektowania automatyzacji i robotyzacji procesów obróbki.

W szczególności studenci poznają podstawy programowania procesów technologicznych obróbki oraz ich optymalizacji. Nabywają umiejętności korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych, między innymi poznają takie systemy oprogramowań jak MASTERCAM, CATIA, NX, HYPERMILL, EDGECAM, DEFORM, MTS w projektowaniu i organizacji procesów obróbkowych, poznają zasady stosowania komputerowych układów sterowania CNC i DNC maszyn i urządzeń produkcyjnych. Nabywają umiejętności organizowania komputerowo zintegrowanych systemów CIM i procesów wytwarzania CAPP, CAQM, CAM.

Kształcenie oparte jest na współpracy z nowoczesnymi firmami przemysłu maszynowego w regionie, dającymi solidne podstawy praktyczne podczas praktyk zawodowych, które powiązane z zajęciami teoretycznymi może sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy. 

Absolwent specjalności programowanie i automatyzacja obróbki ma możliwość zostać wysokiej klasy specjalistą technologiem z zakresu komputerowego wspomagania obróbki, narzędzi obróbkowych, oprzyrządowania technologicznego, programowania maszyn CNC i robotów, oraz nadzorowania i diagnostyki procesów wytwarzania.

W Katedrze prowadzone są zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnego kształcenia w zakresie technik wytwarzania, takich jak:

- Miernictwo i systemy pomiarowe
- Podstawy i zastosowania inżynierskie MES
- Podstawy napędu i sterowania maszyn
- Obróbka skrawaniem i narzędzia
- Systemy komputerowe CAM
- Maszyny technologiczne

jak też przedmioty w zakresie kształcenia specjalnościowego, na specjalności programowanie i automatyzacja obróbki: 
na studiach inżynierskich (I stopnia):

- Obrabiarki sterowane CNC
- Zaawansowane systemy CAD/CAM
- Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie
- Podstawy programowania maszyn
- Programowanie obrabiarek CNC
- Technologia obróbki na obrabiarkach CNC

na studiach magisterskich (II stopnia):

- Automatyzacja procesów obróbkowych
- Diagnostyka i nadzorowanie systemów obróbkowych
- Systemy CAD/CAM w inżynierii odwrotnej
- Systemy CAx w projektowaniu narzędzi skrawających
- Współrzędnościowa technika pomiarowa
- Zaawansowane systemy CAM

na kierunkach dyplomowania (bloki obieralne):

 systemy CAD/CAM w zastosowaniach:

- Programowanie obróbki powierzchni złożonych
- Programowanie obróbki kompletnej
- Programowanie obróbki laserowej i elektroerozyjnej
 
zaawansowane programowanie obrabiarek CNC:

- Zaawansowane programowanie CAD/CAM
- Programowanie postprocesorów
- Programowanie obrabiarek wieloosiowych
W ramach specjalności prężnie działa również koło naukowe Programowanie i Automatyzacja Obróbki
Zapraszamy!!!
Nie pożałujesz w przyszłości, że Nas wybrałeś
dr inż. Michał Gdula
P.S. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej http://ktwia.portal.prz.edu.pl/
       oraz filmu o katedrze dostępnym na YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=1m7PgDXZMdI

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję