Uczestnictwo w organizacjach i projektach

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

1. Projekt "Nowa Jakość" PO WER - zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej

Program operacyjny WIEDZA-EDUKACJA-ROZWÓJ 2014-2020

    Trener modułu CAD/CAM/CNC 

2. Projekt systemowy „Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne”  

​    TRENER modułu CAD w systemie Siemens NX

                

3. Projekt: "Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców"

    Trener modułu CAM  w systemie Siemens NX

 
Projekt na ma na celu wsparcie branży lotniczej woj. podkarpackiego, stanowiącej pierwszą inteligentną specjalizację regionu, poprzez zaoferowanie firmom lotniczym możliwości bezpłatnego udziału pracowników w specjalistycznych szkoleniach technicznych. 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.
4. Projekt: "Bilans inżynierów na plus – studiuj kierunki zamawiane na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej - Mechanika i Budowa Maszyn"

Priorytet IV.   Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

   TRENER kursu specjalistycznego CAD/CAM w systemie Siemens NX

                    

5. Projekt: " NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA"

    Trener modułu CAM w systemie Siemens NX

Cel projektu:

Zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży lotniczej z województwa podkarpackiego poprzez objęcie wsparciem szkoleniowym z zakresu technik CAD/CAM/CAE/CNC/MT związanym z realizowanymi procesami rozwojowymi ukierunkowanymi na wdrożenie przedsięwzięć innowacyjnych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. (4 edycje) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

6. Projekt: "Inżynier na zamówienie - Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej"

Trener kursu specjalistycznego CAM w systemie HyperMILL.

  

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję