Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Publikacje (autor/współautor) oraz wystąpienia konferencyjne

https://orcid.org/0000-0001-7760-4986

Google Scholar      Scopus      Web of Science

Rozdziały w monografiach:

 1. Burek J., Gdula M.: Dokładność geometryczna obróbki powierzchni łopatki turbiny frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10.OWPRz, s. 639-644.
 2. Burek J., Gdula M.: Geometria warstwy skrawanej w obróbce powierzchni złożonych frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10.OWPRz, s. 435-440.
 3. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ zarysu linii ostrza freza na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu ALZn5.5MgCu. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Wyd. Pu Compus. Sandomierz-Kielce 2015, s. 275-284.
 4. Burek J., Buk J., Gdula M., Misiura J.: Dokładność zarysu i linii zęba kół stożkowych wykonywanych wg programu gearmill na 5-osiowym centrum frezarskim. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Wyd. Pu Compus. Sandomierz-Kielce 2015, s. 692-700.
 5. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi freza toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Wyd. Pu Compus. Sandomierz-Kielce 2015, s. 764-774.
 6. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Wyd. ZAPOL. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 437-444.
 7. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Obróbka wysokowydajna cienkościennych struktur aluminiowych. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Wyd. ZAPOL. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 281-288.
 8. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej. Obróbka skrawaniem 7. Interakcja proces – obrabiarka. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2013, s. 177 – 184.
 9. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.: Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium. Obróbka skrawaniem 7. Interakcja proces – obrabiarka. Wyd. Politechniki Poznańskiej. Poznań 2013, s. 547 – 554.
 10. Gdula M.: Programowanie symultanicznego 5-osiowego frezowania pióra łopatki turbiny. I Podkarpacka Naukowa Konferencja Doktorantów, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 6-7 września 2013.

Artykuły recenzowane w czasopismach z listy MNiE

 1. Gdula M.,: Empirical models for surface roughness and topography in 5-axis milling based on analysis of lead angle and curvature radius of sculptured surfaces", Metals, 2020, 10(7), pp. 1-20, 932. DOI: doi.org/10.3390/met10070932
 2. Budzik G., Turek P., Dziubek T., Gdula M.: "Elaboration of the measuring procedure facilitating precision assessemnt of the geometry of mandible anatomical model manufactured using additive methods" DOI: (10.1177/0020294019881708). Measurement and Control, (), 1-12
 3. Gdula M.: "Adaptive method of 5-axis milling of sculptured surfaces elemnts with a curved line contour". DOI (10.1007?s12206-019-0534-4). Journal of Mechanical Science and Technology, (), 1-10 
 4. Burek J., Gdula M., Żyłka Ł., Płodzień M.: "Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade". DOI (10.1108/AEAT-11-2015-0242). Aircraft Engineering and Aerospace Technology
 5. Burek J., Płodzień M., Żyłka Ł., Gdula M., Sułkowicz P.: "The influence of the cutting edge shape on high performance cutting". DOI (10.1108/AEAT-11-2015-0243). Aircraft Engineering and Aerospace Technology

Artykuły recenzowane w innych czasopismach krajowych/zagranicznych

 1. Gdula M., Burek J.: Cutting layer and cutting forces in a 5-axis milling of sculptured surfaces using the toroidal cutter. Journal of Machine Engineering, t.17, z.4, s.98-122.
 2. Burek J., Gdula M.: Dokładność geometryczna obróbki powierzchni łopatki turbiny frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10. Mechanik 10/2016, s. 1350-1351.
 3. Burek J., Gdula M.: Geometria warstwy skrawanej w obróbce powierzchni złożonych frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10. Mechanik 10/2016, s. 1352-1353.
 4. Burek J., Gdula M.: Zastosowanie dyskretnej metody odwzorowania narzędzia w środowisku CAD do analizy pięcioosiowego frezowania łopatki turbiny. Przegląd Mechaniczny 1-2/2016, s. 35-40.
 5. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M.: Cross section of the cutting layer in the simultaneous five axis free surfaces machining. Archives of Mechanical Technology and Automation. Vol. 34 No. 4., pp. 11-24.
 6. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Turek P.: Analysis the accuracy of simultaneous five axis machining free surfaces parts of difficult to machine materials used in aviation technology. Archives of Mechanical Technology and Automation. Vol. 34 No. 4., pp. 25-36.
 7. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ zarysu linii ostrza freza na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu ALZn5.5MgCu. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015, Mechanik CD, s. 275-284.
 8. Burek J., Buk J., Gdula M., Misiura J.: Dokładność zarysu i linii zęba kół stożkowych wykonywanych wg programu gearmill na 5-osiowym centrum frezarskim. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015, Mechanik CD, s. 692-700.
 9. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi freza toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015, Mechanik CD, s. 764-774.
 10. Burek J., Żurek P., Gdula M., Misiura J., Żurawski K.: Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych.  Kraków 16 pażdziernika 2014, Mechanik CD.
 11. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.: Analiza odkształcenia cienkościennej ścianki w systemie NX w obróbce HPC. Kraków 16 pażdziernika 2014, Mechanik CD.
 12. Burek J., Płodzień M., Gdula M., Buk J.: Kształtowanie zarysu koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym.  Kraków 16 pażdziernika 2014, Mechanik CD.
 13. Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.: Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce pięcioosiowej na dokładność wykonania pióra łopatki.  Kraków 16 pażdziernika 2014, Mechanik CD.
 14. Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.: Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanej metodą ubytkową. Kraków 16 pażdziernika 2014, Mechanik CD.
 15. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Mechanik. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 437-444.
 16. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Obróbka wysokowydajna cienkościennych struktur aluminiowych. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Mechanik. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 281-288.
 17. Burek J.,  Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Turek P.: Wieloosiowe kształtowanie stożkowych kół zębatych w systemie NX, Mechanik, s. 131/CD36
 18. Burek J.,  Gdula M., Płodzień M., Żurawski K., Żurek P.: Pozycjonowanie narzędzi w obróbce 5-osiowej z wykorzystaniem systemu CAM HyperMILL, Mechanik, s. 131/CD37
 19. Gdula M., Burek J., Misiura J., Żyłka Ł.: Topografia powierzchni swobodnej ukształtowanej w procesie 5-osiowego frezowania. PAK vol. 59, nr 10/2013, s. 1136 - 1139
 20. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej. Mechanik nr 8-9/2013. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, płyta CD, s. 177 – 184/710.
 21. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.: Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium. Mechanik nr 8-9/2013. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, płyta CD, s. 547 – 554/716.
 22. Gdula M., Żyłka W. M.: Wytwarzanie łopatek silnika lotniczego z wykorzystaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM. Kwartalnik techniczny Obróbka metalu nr 4/2012, s. 16 – 19.

Referaty/komunikaty/postery na konferencjach międzynarodowych:

 1. Gdula M.: Five-axis milling of sculptured surfaces of the turbine blade of an alloy Inconel 718 on the toroidal cutter. 10th International Aerospace Supply Fair - AIRTEC 2015. Munich, Germany, 2-5 November 2015.
 2. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M.: Cross section of the cutting layer in the simultaneous five axis free surfaces machining. Manufacturing 2014. Poznań 8-10 grudnia 2014.
 3. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Turek P.: Analysis the accuracy of simultaneous five axis machining free surfaces parts of difficult to machine materials used in aviation technology. Manufacturing 2014. Poznań 8-10 grudnia 2014.
 4. Burek J., Żurek P., Gdula M., Misiura J., Żurawski K.: Wykonanie pióra łopatki na podstawie modelu uzyskanego w wyniku pomiarów współrzędnościowych. Salon Technologii CAx na Międzynarodowym Kongresie CAx Innovation. Kraków 16 pażdziernika 2014.
 5. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M., Buk J.: Analiza odkształcenia cienkościennej ścianki w systemie NX w obróbce HPC. Salon Technologii CAx na Międzynarodowym Kongresie CAx Innovation. Kraków 16 pażdziernika 2014.
 6. Burek J., Płodzień M., Gdula M., Buk J.: Kształtowanie zarysu koła zębatego w programowaniu dialogowym i parametrycznym. Salon Technologii CAx na Międzynarodowym Kongresie CAx Innovation. Kraków 16 pażdziernika 2014.
 7. Burek J., Gdula M., Misiura J., Płodzień M., Buk J.: Wpływ kroku liniowego ścieżki narzędzia w obróbce pięcioosiowej na dokładność wykonania pióra łopatki. Salon Technologii CAx na Międzynarodowym Kongresie CAx Innovation. Kraków 16 pażdziernika 2014.
 8. Budzik G., Burek J., Dziubek T., Gdula M., Płodzień M., Turek P.: Analiza dokładności modelu kości jarzmowej wykonanej metodą ubytkową. Salon Technologii CAx na Międzynarodowym Kongresie CAx Innovation. Kraków 16 pażdziernika 2014.
 9. Gdula M., Burek J., Misiura J., Żyłka Ł.: Topografia powierzchni swobodnej ukształtowanej w procesie 5-osiowego frezowania. XI Konferencja Naukowa.Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki (WZEE). Rzeszów (Czarna) 27-30 września 2013.

Referaty/komunikaty/postery na konferencjach krajowych:

 1. Burek J., Gdula M.: Dokładność geometryczna obróbki powierzchni łopatki turbiny frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10. Łańcut 2016.
 2. Burek J., Gdula M.: Geometria warstwy skrawanej w obróbce powierzchni złożonych frezem toroidalnym. Obróbka Skrawaniem-Badania i Rozwój 10. Łańcut 2016.
 3. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ zarysu linii ostrza freza na siłę skrawania w procesie wysokowydajnej obróbki stopu ALZn5.5MgCu. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015.
 4. Burek J., Buk J., Gdula M., Misiura J.: Dokładność zarysu i linii zęba kół stożkowych wykonywanych wg programu gearmill na 5-osiowym centrum frezarskim. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015.
 5. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi freza toroidalnego na składowe siły skrawania w pięcioosiowej obróbce łopatki turbiny. Obróbka Skrawaniem 9. Obróbka skrawaniem podstawą rozwoju metrologii. Sandomierz-Kielce 2015.
 6. Burek J., Gdula M.: Zastosowanie dyskretnej metody odwzorowania narzędzia w środowisku CAD do analizy pięcioosiowego frezowania łopatki turbiny.
  I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców. Rzeszów, 14-16 września 2015 r.
 7. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ kinematyki 5-osiowego frezowania na chropowatość pióra łopatki. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Wyd. ZAPOL. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 437-444.
 8. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Obróbka wysokowydajna cienkościennych struktur aluminiowych. Obróbka Skrawaniem 8. Synergia Nauki z Przemysłem. Wyd. ZAPOL. Międzyzdroje-Szczecin 2014, s. 281-288.
 9. Burek J., Gdula M., Żurawski K., Płodzień M.,  Żurek P.: Pozycjonowanie narzędzi w obróbce 5-osiowej z wykorzystaniem systemu CAM HyperMILL. XII Forum Inżynierskie stowarzyszenia ProCAX, Kraków, 15 – 17 października 2013,
 10. Burek J.,  Płodzień M., Turek P. Gdula M., Żurawski K.: Kształtowanie wieloosiowe stożkowych kół zębatych w systemie NX. XII Forum Inżynierskie stowarzyszenia ProCAX, Kraków, 15 – 17 października 2013,
 11. Gdula M.: Programowanie symultanicznego 5-osiowego frezowania pióra łopatki turbiny. I Podkarpacka Naukowa Konferencja Doktorantów, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 6-7 września 2013
 12. Burek J., Żyłka Ł., Gdula M., Płodzień M.: Wpływ orientacji osi frezu toroidalnego na chropowatość powierzchni w obróbce 5-osiowej. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Mierzęcin, 11 – 13 września 2013
 13. Burek J., Żyłka Ł., Płodzień M., Gdula M.: Wpływ łamacza wióra frezu palcowego na przebieg wysokowydajnego frezowania stopów aluminium. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem, Mierzęcin, 11 – 13 września 2013

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję